Rēķini

  • Rēķini klientam un piegādātāja rēķini. Rēķinus tieši no sistēmas var elektoniski nosūtīt klientiem. Iespējam sekot līdzi rēķinu apmaksai.

 

  • Atskaites ļauj ērti sekot līdzi pārdošanas rezultātiem un iepirkumiem. Rēķiniem automātiski veidojas grāmatojumi. Rēķinus ir iespējams eksportēt un importēt uz Excel.

Maksājumi

Iespējams veikt uzskaiti bankām, kasēm un norēkiniem par saimnieciskajiem avansiem.

Pro versijā ir iespējams bankas konta izrakstus automātiski importēt sistēmā.

Bilance

  • Sistēmā veikt grāmatojumu uzskaiti.
  • Ir pieejamas tipiskās grāmatvedibās atskaites Bilance, Peļņa un zaudējumi, Virsgrāmata utt.

Noliktava

Pro versijas iespēja. Preču iepirkšanas un pārdošanas dokumenti. Intventarizācijas dokumenti. Atskaites par preču kustību noliktavā. Pašizmakas uzskaite pēc videjās svērtas cenas uzskaite metodes.

Atskaites

  • Pro versijas iespēja. PVN atskaišu automātisks ekports uz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Algu atskaišu eksports uz VID EDS.

Algu uzskaite

Pro versijas iespēja. Darbinieku algu aprēķini. Aprēķinu izmaiņas ir iespējams veikt vienam darbiniekam. Algu atskaišu eksports uz VID EDS.