Rēķini

  • Rēķini klientiem un piegādātāju rēķini. Elektroniska rēķinu nosūtīšana klientiem tieši no sistēmas.

 

  • Atskaites ļauj ērti sekot līdzi pārdošanas rezultātiem un iepirkumiem. Rēķiniem automātiski veidojas grāmatojumi. Rēķinus ir iespējams eksportēt un importēt uz Excel.

 

  • JAUNUMS! Pro versijas lietotājiem rēķinu eksports uz banku.

Maksājumi

Iespējams veikt uzskaiti bankām, kasēm un norēkiniem par saimnieciskajiem avansiem.

Pro versijā ir iespējams bankas konta izrakstus automātiski importēt sistēmā.

Bilance

  • Sistēmā ērti veikt grāmatojumu uzskaiti.
  • Ir pieejamas tipiskās grāmatvedibās atskaites Bilance, Peļņa un zaudējumi, Virsgrāmata u.c.
  • JAUNUMS! Pro versijas lietotājiem pieejama jauna Debitori/Kreditori atskaite.

Noliktava

Pro versijas iespēja. Preču iepirkšanas un pārdošanas dokumenti. Intventarizācijas dokumenti. Atskaites par preču kustību noliktavā.

Atskaites

  • Pro versijas iespēja. PVN atskaišu automātisks ekports uz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Algu atskaišu eksports uz VID EDS.

Algu uzskaite

Pro versijas iespēja. Darbinieku algu aprēķini. Aprēķinu izmaiņas ir iespējams veikt vienam darbiniekam. Algu atskaišu eksports uz VID EDS.