Iespējas

Rēķini

Banka

Kase

Saimnieciskie avansi

Grāmatojumi

Bilance

PVN atskaites

Noliktavas uzskaite

Algu uzskaite

Imports no internetbankas

Pielāgotas izdrukas formas

Uzņēmumu skaits

Lietotāju skaits

Pirkt
Bezmaksas versija
Neierobežots
1
Pro versija
Neierobežots
Neierobežots